Zarządzanie kryzysem:

identyfikacja obszarów zagrożonych kryzysem w firmie
zapobieganie wystąpieniu kryzysu
opracowanie procedur postępowania w kryzysie