Komunikacja wewnętrzna:

analiza istniejącego systemu komunikacji w firmie oraz ocena jego efektywności
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań komunikacji wewnętrznej
opracowanie programów motywacyjnych i integracyjnych