Media relations:

aktywna komunikacja z mediami
organizowanie konferencji prasowych
aranżowanie wywiadów
przygotowywanie materiałów dla mediów