inne usługi

Oprócz typowych działań PR wykorzystujemy wszechstronnie nasze doświadczenia dziennikarskie. Dlatego oferujemy również:


Przygotowanie tekstów do materiałów handlowych i promocyjnych:

  • katalogi produktów
  • ulotki tematyczne
  • foldery produktowe i tematyczne
  • broszury informacyjne
  • druki firmowe

Wykonanie filmów instruktażowych i szkoleniowych:

  • przygotowanie scenariusza
  • organizacja planu filmowego
  • przygotowanie listy dialogowej
  • filmowanie

Przygotowanie wystąpień publicznych:

  • przemówienia
  • przygotowanie do udziału w wywiadzie
  • ćwiczenia przed mikrofonem