oferta pr

Szczególny nacisk kładziemy na komunikację, ale nie jest to jedyny kierunek naszej działalności. Oferujemy kompleksowe usługi public relations w zakresie:

Media relations:

 • aktywna komunikacja z mediami
 • organizowanie konferencji prasowych
 • aranżowanie wywiadów
 • przygotowywanie materiałów dla mediów

PR produktu:

 • wprowadzanie nowych produktów i marek na rynek
 • kreowanie wizerunku produktów i marek

Komunikacja wewnętrzna:

 • analiza istniejącego systemu komunikacji w firmie oraz ocena jego efektywności
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań komunikacji wewnętrznej
 • opracowanie programów motywacyjnych i integracyjnych

CSR (Corporate Social Responsibility) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu:

 • kreowanie wizerunku firmy wśród klientów w oparciu o CSR
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
 • inicjowanie kampanii społecznych

Zarządzanie kryzysem:

 • identyfikacja obszarów zagrożonych kryzysem w firmie
 • zapobieganie wystąpieniu kryzysu
 • opracowanie procedur postępowania w kryzysie

Inne:

 • organizacja imprez firmowych i wydarzeń okolicznościowych
 • kompleksowa obsługa eventów